Edmij: 'Het energiebedrijf van de toekomst is een IT-bedrijf'

15.11.2023 Anne Agterbos

Edmij:

Elke milliseconde van de dag moet het net in balans zijn, dus wanneer het aanbod van stroom groter is dan de vraag, of vice versa, gaan energiebedrijven sinds de komst van hernieuwbare energie aan de slag om stroom te (ver)kopen. En daar ontstaat een tegengesteld belang: als zonneproducent wil je graag je stroom verkopen voor een zo’n hoog mogelijke prijs, terwijl het energiebedrijf voor een lage prijs wil inkopen. Om die belangentegenstelling te voorkomen, is Edmij begonnen met een andere aanpak.

Solar365 sprak Jeffrey Bartels, eigenaar en oprichter van Edmij. Edmij verhandelt sinds 2013 op een slimme manier stroom voor hun klanten die stroomverbruikers en stroomproducenten zijn, zoals energiecoöperaties, zonneparkexploitanten, bedrijven, boeren of andere grootgebruikers.

Onder het motto van ‘vandaag voordeel van de energie van morgen’, creëerde Bartels een platform met korte lijntjes tussen producenten en gebruikers. De EPEX day ahead-markt bepaalt voor klanten op het platform de stroomprijzen één dag van te voren. Deze stroom is dus nog niet geproduceerd of verbruikt, maar wordt al wel verhandeld. Om voor klanten op de day ahead-markt stroom te verhandelen, maakt Edmij voor klanten een forecast van hun stroomproductie en het stroomverbruik. Door het toepassen van bepaalde limieten voorkomt Edmij dat stroom tegen ongunstige EPEX-prijzen wordt verhandeld.  

De werkelijke balans tussen vraag en aanbod in de markt wijkt soms sterk af van wat de day ahead door de markt heeft ingeschat. De TenneT-onbalansprijs geeft de verhouding weer tussen vraag en aanbod op het moment van stroomproductie en -verbruik. Deze onbalansprijs is soms hoger en soms lager dan de EPEX-prijs. Edmij maakt een inschatting van de onbalansprijs door middel van algoritmes die zelfs bepalen wat klanten uiteindelijk gaan produceren en verbruiken.

Op deze manier houden de lokale installaties het elektriciteitsnet in balans. Bartels legt uit: “Onbalans op het net rekenen we op de onbalansmarkt af tegen de onbalansprijs. Maar wanneer je curtailment toepast, en zonneweides bijvoorbeeld afschakelt en stroom tegen een negatieve prijs terugkoopt, kan je er goed geld aan verdienen.” Door het aansturen van elektrische installaties voorkomt Edmij soms ook congestie. Netbeheerders betalen Edmij daar als Congestion Service Provider hoge vergoedingen voor.

Toepassing op grotere schaal
Op de EPEX intraday-markt verhandelt Edmij stroom op de dag van productie tot vijf minuten voor het moment van levering van de elektriciteit. Die markt zit tussen de EPEX day ahead en de onbalansmarkt in. “Het biedt ons de mogelijkheid om handelsposities die we één dag van tevoren hebben ingenomen nog te veranderen. Bij meer zon dan verwacht en dus meer productie, verkopen wij stroom als we verwachten dat de intradayprijs hoger is dan de onbalansprijs. Bij minder zon dan verwacht, doen wij het omgekeerde”, aldus Edmij.

Edmij verhandelde in 2020 70.000 megawattuur op deze markt en die hoeveelheid is sindsdien verdrievoudigd. Logisch, vindt Bartels: “Wij verhandelen steeds meer duurzaam opgewekte stroom voor onze klanten. En aangezien die nogal weersafhankelijk is, kunnen wij met intraday-handel toegevoegde waarde leveren”.

Particulierenmarkt
Edmij heeft niet de mogelijkheid om ook particulieren van slimme stroom te voorzien. De volumes zijn klein terwijl de handlingkosten hoog zijn. Toch ziet Bartels mogelijkheden. Bartels stelt dan ook dat het energiebedrijf van de toekomst een IT-bedrijf is.

“Door ook huishoudens op deze manier van stroom te voorzien, versnelt de energietransitie en wordt CO2-uitstoot verminderd. De problemen die nu ontstaan zijn disbalans en transport problematiek. Door onze dienstlevering blijft het net in balans en hoeft er minder getransporteerd te worden.”

Opslag
Edmij werkt met installaties die er al zijn, of dat nou zonnepanelen, windturbines of batterijen zijn, Edmij gebruikt elke toepassing om stroom optimaal te verhandelen. Batterijen zijn in opkomst en ook daar gelden de wetten van de stroommarkt: ontladen (produceren) bij hoge prijzen en opladen (‘verbruiken’) bij negatieve prijzen. Dit is alleen financieel interessant wanneer een klant naast de dynamische prijs (EPEX day ahead) ook afgerekend wordt op TenneT-onbalansprijzen.

Bartels sluit zijn verhaal af: “De prijs is het middel om vraag en aanbod gelijk te krijgen. Wat mijn werk zo leuk maakt is dat hetgeen wat financieel optimaal is ook nog eens maatschappelijk optimaal is.”